دیشب تا صبح یه لحظه خواب اروم نداشتم

همه اش با استرس بود

سر همین جنگوگ بازی های کاری

یه سره از این ور به اونور میدوییدم

فک میکردم کارا امروز به فردا بیافته حتی

هنوز 11 نشده کارهای استرس اور دیروز مدیریت شد

خداروشکر

بریم سراغ کارهای رو به جلو


پی نوشت :(اینقدر نوشتنش سخته که مینویسید پ.ن؟! یا دلیل دیگه داره ما نمیدونیم)

لازمم نیست همه چیز خیلی هم مکتوب جلو بره

حافظه هم داریم دیگه


پی نوشت دوم : خواستم بگم مغزم داریم دیگه گفتم الان یکی میاد میگه تو که نداری :-D