و مجدد بهم ریختگی کاری که واقعا روح و روانم رو به هم میریزه

حالم رو بد میکنه

اعصابم رو خورد میکنه


یک هفته است میبینم هیچ چک فرمی که توی سایت گگذاشتم رو پر نمیکنه

نگو فرم از کا افتاده بوده و ما تازهامروز فهمیدیم

خیلی بده

خیلی بد

خیلی اعصاب خورد کن

خیلی ناراحت کننده