یکی از بچه ها اربعین رفته بوده کربلا

یه ویدیو برام فرستاد

توی نجف پشت بلندگو اعلام کردن امین هاشمی گم شده...


هم امین تو دنیا زیاد داریم

هم هاشمی


ولی به هر حال من سال دیگه باید برم