همیشه موقعیت های خوبی رو داشتم و مفت و مجانی از دست دادم

این همیشه که میگم شاید از روی ناراحتی مخلوط به عصبانیت باشه

نه عصبانیت فعلی

عصبانیت باقی مونده از گذشته

همیشه ی همیشه هم گند نزدم ولی خوب بارها موقعیت های عالی رو خراب کردم


الان هم توی موقعیت های خیلی خوبی هستم که باید حواسم بهشون باشه

بعضی از این کسی و کارا که زیر دست ماست ...

برای خودشون غولن

برای خودشون اسم و رسمی هستن ، کلی سرمایه و اعتبار و تجربه و در کنارش نیاااااااااااز 

نیاز شدید به علم و تخصص ماها


ولی خوب دارم کم لطفی میکنم بهشون متاسفانه


از همون موقع که بهار رایانه بودم و میتونستم چه کاااااارها بکنم و وقت تلف کردم

تا بعدش توی دانشگاه که چه پروژه ها و ایده های...


می‌دونی چیه؟

از بیرون ،از دور که به بقیه ...

اصلا بقیه رو ولش کن ،از دور که ادم به خودش هم نگاه می‌کنه کلی موقعیت میبینه

ولی توی کار همه اش درگیر جزییات کوچیک بی ارزش میشه

ولش کن همه این حرفا رو میدونیمخلاصه تمام فکرای توی سرم...

نتیجه همه بالا و پایین های آخر شبی همین دو خط زیره:


من از فردا دهن کسب و کارهای زیر دستم رو سرویس میکنم

و به امید خدا پدر سایت متمم رو در میارم


تمام