صبح اول صبح میایی میبینی سرور محترم محتواهای سایتت رو که کلی روشون کار کرده بودی خیلی شیک پاک کرده چرا که میخواسته بک آپ برگردونه

تمام تلاشم رو برای حفظ ارامش میکنم