اگر قرار باشه هیچ پولی نگیرم و کار کنم...

اگر قرار باشه فقط بر اساس حس خوب کار کنم...

احتمالا تدریس رو انتخاب میکنم 


نه تدریس توی مدرسه که یه عده به زور اومدن سر کلاس و به علاوه ، خیلی مهمتر - نه تدریس به بچه ها که هنوز منطق و عقلشون کامل شکل نگرفته و ممکنه یه اشتباه از من باعث بشه کل مسیر زندگیشون اشتباه بشه


بلکه آموزش به افراد  بالغ و در حوزه تخصصی

از بس لذت بخشه ، انرژی میده ، حس خوب میده


من سر کلاس داد میزنم رسما

یعنی اروم حرف نمیزنم 

ولوم صدام رو بالا و پایین میکنم که خواب از سر ملت بپره

و بیشتر هم ولوم رو بالا میبرم که کامل بپره دیگه

فقطم بحث خواب نیست بعضیا میرن اون ته میشینن نمیشنون خوب

از طرف دیگه دائم سعی میکنم راه برم که چشمشون خسته نشه

تند تند هم حرف میزنم که در حداقل زمان ، حداکثر مطلب رو منتقل کنم


بعد از اتمام کلاس هام (مخصوصا کلاس های 4 ساعتی) دلم میخواد بیافتم همون بغل میز و با یه لبخند حصال از حس خوب رضایتی که درونم هست یه 10 - 12 ساعت فیکس بخوابم

یه همچین حسی خلاصه