فک کنم 3 سالی میشه توی فکر اینم که تمرین کنم تا موفق بشم رویایی شفاف ببینم

شاید بشه گفت این روزها ، قوی ترین عزم رو براش جزم کردم تا لوسید دریمینگ یا رویای شفاف رو تجربه کنم


دوستان در حوزه های مختلف پزشکی و مذهبی ، فلسفی ، تاریخی و .... هم اگر نکته ای علمی تخصصی چیزی دارن رو کنن ، بلکه یه همفکری بشه بتونیم دورهمی بعدی رو توی رویا بذاریم اصن

در همین حد رویایی


من به شخصه تحقیق میکنم ، تمرین میکنم و نتایجش رو در این صفحه منتشر میکنم