ادما کلا خوب حرف میزنن

اکثرا خیلی بهتر از عمل کردن حرف میزنن

گاها حتی فقط بلدن حرف بزنن...


من فقط حرف نیستم

ولی حرف زدنم بهتر از عمل کردنمه

یکی از بهترین تصمیم های زندگیم این بوده که به خودم مشاوره دادم


یعنی قشنگ میشینم به قضیه از بیرون نگاه میکنم

انگار یه نفر اومده پیش من و با جزئی ترین جزئیات مسئله اش رو برام مطرح کرده و من با جزئی ترین جزئیات فهمیدمش

بدون هیچ سو تفاهم و اشتباه و ...


بعد شروع میکنم به مشاوره دادن

که چیکار کنی بهتره ، چیکار کنی رشد میکنی و نتیجه میبینی و ...

بعدم سعی میکنم بهش عمل کنم

اینجوری بهتره ، نتیجه بهتری میگیرم

الان هم دارم روی کارام همین کارو میکنم 

روی زندگیم هم باید اینکارو بکنم  ولی خوب کارم در حال حاضر بخش بزرگتر و مهمتر از زندگیمه


به امید خدا سعی میکنم تا فردا بنویسم

دوباره میخوام پارک برم (مثل قبلا) و توی پارک بشینم و برای خودم بنویسم و فکر کنم

فردا صبح احتمالا برم و همونجا هم مشاورم رو بنویسم