امین اوضاع خوب نیست...

این جمله رو اقا الوهیمی بهم گفته بود

گفت بیا طلا بخریم

دلار بخریم که بشه سری ورداشت و رفت


نظرم به این بوده و هست که جمهوری اسلامی قدرتش بیشتر از این حرفاست

ولی توی چندماه اخیر...


امروز با الوهیمی دوباره صحبت داشتم

گفت امین اگر امریکا رویه اش رو عوض نکنه ، روزی میرسه امروز میشه بهشتت

میگفت اون زمان (6 ماه پیش تقریبا) اگر میگفتی دلار میشه 10 تومن بهت میخندیدن

الانم اگر بگم 6 ماه دیگه چه شکلی میشه (در صورت عدم تغییر رویه امریکا) به نظر خنده دار میاد

فقط راه اینه که بچه ها رو یکی یکی بفرستیم برن و نیرو جدیدم نگیریم و کار رو هم توسعه ندیم


دقیقا زمانی که گفتم دارم ازاد میشم و میخوم توسعه بدم

البته که من همیشه یک امیدم توسعه کار ، خارج از ایران بود و با این اوضاع به جای تمرکز روی ایران ، روی کشور دیگه ای تمرکز میکنم که ثبات داشته باشه

ولی خوب...


عرق ملی نداشتم و ندارم و نمیفهممش

جهان وطن رو بهتر درک میکنم

ولی بازم دلم میخواست ، راحتتر بودم ، بیشتر خوشحال میشدم اگر کارم رو همینجا توسعه میدادم

دعا میکنیم که اوضاع خوب شه

فرقی نمیکنه کی بره و کی بیاد

فرقی نمیکنه چی بره و چی بیاد


فقط این وضعیت بی ثبات (در این حد و اندازه) بخش ثابت زندگیمون نشه