امروز خوندم که کسری سربازی رو به ازای هر یک ماه جبهه پدر کردن 12 روز

که قبلا 9 روز بود

این یه خبر خیلی خوب

این نکته هم همینجا اضافه کنم که این قانونشامل حال من هم میشه


اماااااا

من کسری سربازیم رو با ماهی 9 روز خوابوندم که به خاطر حدود 3 روز کم داشتن (8 ماه و 27 روز جبهه ، اگر اشتباه نکنم) بهم 2 ماه کسری دادن

که طبق این داستان من اخر شهریور میرم

ولی خوب اگر من طبق این قانون جدیده (اولا) پیگیری های لازم رو بکنم که بهتره بگم بابام پیگیری لازم رو بکنه چون اون باید بره و (دوما) توی دو هفته زمان باقی مونده کارای اداریش تموم بشه ...


من اخر مرداد سربازیم تمومه !

میفهمی یعنی چی؟

یک ماه زودتر ، یک مااااااااااااااااااااااااااااه

لامصب سی روز کامله اخه ، کمه مگه


ولی خوب به هر حال سه چهار روز اینده رو حداقل باید صبر کنم و یحتمل از اواخر هفته اینده باید پیگیر بشم

یه نقشه هایی همدارم که عملیش کنم بعد میگم

خلاصه که خدا کنه این خبر خیلی خوب تبدیل به خیلی خیلی خوب شه


و در آخر خدالعنت کنه اونایی که باعث میشن ادم به این خبر آزادی به خطار جرم نکرده اش بگه خیلی خوب و خیلی خیلی خوب