از نظر تعداد روز باقی مونده 49 روز مونده

لازم به ذکره که من حدود 20 روز از این 49 روز یا مرخصیم یا تعطیلی رسمی هست

در اصطلاح پادگان ، من 29 روز دیگه آمار دارم


لذت بخشه

فکر کردن بهشم لذت بخشه لعنتی