59 روز مونده

امروز و فردا کلاس دارم و یه مقدارم کلاسام سخته راستش

برنامه ای برای اسون کردنش دارم که ایشالا موفقیت آمیز پیش میره


کارها بسیار بسیار بسیار زیاده و من اصلا بلد نیستم که به درستی از تیمم استفاده کنم

مسلما در طول چند ماه اینده یاد میگیرم

باید یاد بگیرم


دارم خودمو عادت میدم خونه هم به خوبی سرکار کار کنم

برای کاهش زمان رفت و امد دیگه کمتر سر کار میرم و سعی میکنم بیشتر از پادگان یه راست میام خونه تا کارامو بکنم 


شدیدا افتاده توی مخم کتاب قلعه حیوانات رو بخونم

یه سروان هست تو پادگان ، این بنده خداسروان بخش ما نیست ولی اتاقشون نزدیک ماست

از وقتی فهمیدم متولد 70 هست خیلی باهاش راحتترم

این نبده خدا مترجمی میکنه میگه نشستم پای کتاب قلعه حیوانات

بهش گفتم مگه مجازه؟ شنیده بودم که یه سری چیزاش شبیه ایرانه


گفت مجازه ، ولی شبیه ایران نیست

خوده خوده ایرانه کلا

بعد تعریف میکرد بخش های مختلفش رو که باعث شد علاقه مند بشم بخونمش


چرا تیر تموم نمیشه مسخره؟ جمع کن برو راحت شیم دیگه

خرداد و فروردین رکورد دارن هنوز

بزنه و این مردادم تموم شه راحت شیم


دوستان اون لا ماهای فکراتون یه جا ارتباط مستقیم گرفتید با خدا یه اسمیم از ما ببرید تو عروسیتون جبران میکنم