ایا خرداد ماه حال و احوال های بده جدا؟

دور و بری هام بهم ریختن

خودم بهم ریخته نیستم ولی توی بهترین حالمم نیستم


امیدوارم حال و احوال دوستان به شکل احسن حال تغییر کنه

پارسال رو یادم نمیاد

ولی ...

بذارید یه پیشینه بدم اول


من سالها پیش ، یک ارزویی داشتم

تحت تاثیر مطالب قانون جذب که شدیدا هنوزم دوستش دارم و فکر میکنم موثره ، اومدم روی برگه آرزوی خودمرو نوشتم

یه برگه نارنجی

اون رو زدم بالای تختم که جلوی چشم باشه


اون ارزو عملی شد

عینا ، دقیقا و کاملا

اون رو برگه رو کندم ، قسمت ارزوش رو بریدم و گذاشتم توی کیف پولم تا همیشه دنبالم باشه و همیشه ببینمش و یادم باشه "من ، به آرزوم رسیدم"

یک بار که یک اتفاق افتاده بارهای بعد راحت تر میافته

یادم باشه من برای این اتفاق دعا کردم ، نذر کردم ، تلاش کردم ، خواستم و شد


خلاصه که خواسته ناخواسته ، این برگه برای من مقدس شده

هر از چندگاهی ، یکبار دیگه میرم سراغ این تکه کاغذ کوچیکه نارنجی و کثیف شده ی مقدس و یک اپدیت پشتش مینویسم

.

.

.

.

.

شــــــــــــت

رفتم برگهه رو بیارم از روش بنویسم دقیقا چه تاریخی زدم

دیدم گمش کردم ...


نمیدونم بخندم یا گریه کنم الان :-D

دهنمو سرویس کلی خاص بود این

ولی روند داستان خیلی باحال شد

فکر نمیکردم به اینجا بکشهمیخواستم بگم پارسال خرداد هم روی برگه نوشته بودم که ماه سوم سربازیم و ...

احتمالا حالم بد بوده اون موقعم


حالا فعلا که داستانم به باد فنا رفت

پیدا نشه یه جدید مینویسم به یاد اون قبلیه میذارم تو کیفم

ولی اون...

لعنتی اون