این پست ها که توش کوچولو کوچولو نوشته داره رو اسمش رو احتمالا بذارم "صحبتام کالکشن"

براساس گفته هولدن توی تلگرام که گفت "زراتونو اونور بزنید"، میخواستم بذارم "زر زرام کالکشن" که دیدم خودمو نابود میکنم اینجوری :-D


***

برخلاف همیشه که میام میگم کلی کار هست و نمیدونم چه کنم و وقت نیست و ...

جدیدا خداروشکر کارا روال شده و دیگه عقب نیستم

کارا درست میره جلو و مشکلات قابل حل هستن اکثرا

***

وبینار اول رو گذاشتم عالی هم بود ، فردا هم وبینار دومه

ایشالا که به شکل عالی پیش بره

***

یه ربع خوابیدم توی پادگان

پاشدم حاج اقا مسئول سیاسی منو دیده میگه سید به خاطر نماز شبایی که میخونی چشات سرخ شده

یه کم استراحت بده

کلا اخوندا بیافتن توی فاز تیکه و اذیت بلدن کارشونو :-D

***

مردم از گرما

چ وضعشه مسخره کردی

***