یه دوستی میگفت من که روزه نمیگیرم ولی توی دنیا ملت رژیم فستینگ میگیرن ، پولم میدن تازه

ما روزه میگیریم بهمون گیر میدن 


***


روزه گرفتیم امروز مثلا؟ نفهمیدم چی شد اصن

اسون ترین روزه عمرم بود فکر کنم


***


باحال ترین روزه عمرم چند سال پیش گرفتم

بابام خونه بابابزرگم داشت ماشینش رو درست میکرد

بابا زخم معده داره و نمیتونه روزه بگیره ، برای همین واسه خودش چایی ریخته بود

منم اونچا بودم دیدم چاییش سرد شده براش چایی ریختم ، اومدم چای قبلی رو بریزم دور دیدم زیادم سرد نیست حیفه ، خوردمش

قشنگ که خوردم یادم افتاد من روزه ام :-|

روی تاقچه بابابزرگم اینا کرانچی فلفلی بود ، چندساعت قبل از افطار یه برنامه باحال داشت تلوزیون قشنگ پفک رو باز کردم خوردم ، اخراش که بود دهنم قشنگ داشت میسوخت

گفتم این تموم بشه برم اب بخورم دارم میمیرم هم دهنم میسوزه هم تشنه امه

اینو که گفتم یادم افتاد روزه ام که :-|

یه دو ساعت زجر کشیدم کم کم یادم رفت

دیگه دم دمای افطاربود یه لواشک دیدم رفتم بخورم بابام گفت روزه نیستی مگه ؟ 

خداروشکر این یه قلمو نخوردم

روزای عادی کمتر غذا میخوردم :-D


***


قشنگ ترین تفکر در مورد پارامترهای روزه هم برای خانواده ماست که میگن بزن کانال پنج زودتر اذون میگه :-D

یاد مادربزرگم میافتم که همیشه هرکی جدید میرفت خونه اشون میگفت قبله کدوم سمته؟ میگفت به سمت تلوزیون بخون

بعد یه بار جای تلوزیون رو عوض میکنن ، این بنده خدا بازم نمازشو رو به تلوزیون میخونده :-D


بعد یه بار داشت نماز میخوند ، مامانم رفت کانال رو عوض کنه مادربزرگم بلند بلند گفت الله اکبر

ما هرچی نگاه کردیم نه تلفنی نه زنگ در خونه نه غذای رو گاز... هیچ مشکلی نیست

نمازش که تموم شد گفتیم چی شده بود؟ گفت داشتم سریالو میدیدم چرا عوض  میکنید :-D


یه همچین خانواده متدینی داریم خلاصه


***


هرکی دعا نکنه...

دیگه خود دانید :-D