ساعت سه نصفه شب خوابیدم با این امید که فردا وقت دارم برای خواب

7 پاشدم اومدم سمت شرکت و مشغول به کار شدم

به جز چند دقیقه چت دوستانه ، باقیش همه اش کار بود


باورم نمیشه ساعت 6 شده ، در حد یک ساعت در پادگان گذشت 

بدون اغراق ، بدون بزرگ نمایی


بریم برای بدترین عکسی که میتونستم از تیوان بگیرم :-D

توی همین مطلب تیوان رو بیشتر معرفی میکنم ، تصاویر و حتی شاید ویدیو :

محل کارم فعلا اینجاست و به شدت هم عاشقشم