از بچگیم از گروهی که خنده و جدی رو جابه جا میکنن متنفر بودم

شوخی میکنی باهاش فاز جدی میگیره

توی فاز جدی شوخی میکنه


کلا خودش مهمه فقط

تو هم هیچی

الان دوست داره شوخی کنه هر هر هر

الان دوست نداره همه جدی باشن


همیشه یه مدت باهاشون کنار میام بعدش دیگه سعی میکنم شوخی رو باهاشون به حداقل برسونم 

دور هم میشم زیاد شوخی نکنن


شوخی میکنی بقیه هم باهات شوخی میکنم

انسانیت داشته باش یه دقیقه فکر کن وقتی کسی باهات شوخی میکنه خودتو لوس میکنی جدی بازی در میاری اون حس بدی بهش دست میده


در کمال ارامش و با رعایت حفظ اصل عصبانی نشدن میگم گه میخوری شوخی میکنی وقتی کسی باهات شوخی کنه ناراحت میشی

حالا یه بار ناراحت شی اره

چندبار چندبار فاز جدی میخوای بگیری شوخی نکن با کسی