خاک عالم

داشت یادم میرفت روز 140 رو بنویسم


امروز خیلی سریع گذشت

خیلی از کارهایی که میخواستم رو کردم ولی خوب شل شل بودم بازم

سر اینکه یه سری کارا اونجوری که میخواستم نشد

یه صفحه رویداد برای چهارشنبه ساختم 2 ساعت وقت گرفت نامرد

این بود :

https://evand.com/events/homepage-seo


یکی هم تو پادگان نوشتم فردا فلش میبرم میارم اونم بسازم برای دوشنبه اس

روز خوبی بود

خداروشکر

سرکار نرفتم توی خونه بودم دلم تنگ شد یه جورایی

اونجا رو دوست دارم


خداروشکر