از امروز رسما تعطیلات نوروزی من شروع میشه

گادگان نمیرم و به جاش میرم سر کار

منتقل شدیم "تیوان"

داخل دانشگاه شریفه

به شدت محیظش و بچه های داخلش رو دوست دارم

جاهایی که حالت استارت اپی دارن معمولا پر از آدمهای باحال و دوست داشتنی هستن +...


به علاوه یه عده آدم متکبر ، خودپسند ، مغرور که از بالا به همه نگاه میکنن


مسئول و این حرفا رو نمیگما

از خود بچه های استارت آپی

انقدر بدم میاد از سبک رفتارشون

احساس هم میکنن ادمای خیلی خوبین و بقیه یه مشت بچه ی نفهمن که اینا باید کمکشون کنن

خداروشکر خودم باهاشون دهن به دهن نشدم ولی دیدم بحث کردناشون رو با دیگران

نصیحت های بیجا و حرفای مفت و غرور های مسخره


ولی

انقدر اون خوبا زیادن که اینا اصلا به حساب نمیان

شما با خوباشون سرت رو گرم میکنی اینا هم میان یه چیزی میگن برا خودشون بهشون محل ندی میرن

چون خیلی ادمهای ارزشمندی هستن میرن ، میرن پیش کسایی غر بزنن که قدرشون رو بدونن