این قضیه شمارش هم خوب داره پیش میره ها
نه اینکه سریع بگذره

بحثم اینه که دارم ادامه اش میدم 
امیدوارم تا تهش برم

دوست دارم ادامه دار باشه

الان بحث مربوط به کلاس هام رو هم ادامه دار پیش رفتم و این رو هم خیلی دوست دارم
کلاسا هم ایراد زیاد داره ولی همین ادامه دار بودنش بازم خودش کلی مفیده

یه حدیثی هم در این باره خونده بودم
که خیلی خوبه ادامه دار بودن

دوست دارم همه کارام اینجوری باشه
یا حداقل اکثرش
به جز اونایی که خوب ادم وسط راه میفهمه "اشتباه" بوده (نه این که "بهترین" گزینه نبوده و رهاش کنه)