میلاد بعد از اینکه این همه دهنش سرویس شده

برگشته میگه حاجی سربازی ادم رو مرد میکنه!!!


اگر حالش بد نبود حتما بهش میگفتم تو حقته

هر بلایی که سرت بیاد

تو حقته که همینجوری بهت زور گفته بشه


میلاد و افرادی که اینقدر احمقانه فکر میکنن + افرادی که طرفدار اقای خامنه ای هستن ، حق ندارن از سربازی غر بزنن


طرفداراش که دارن زیر نظر مستقیم عشقشون عمر حروم میکنن

اوناییم که میگن سربازی ادمو مرد میکنه ، نامردهای بی وجودی هستن که برای ماهیت انسانی گرفتن نیاز به بیگاری دادن دارن

نیاز دارن مثل یک الاغ با زور شخصیتشون شکل بگیره

اینا اصلا ارزش و جایگاهی ندارن که بخوان دهنشون رو باز کنن


این دو گروه سرشون رو بندازن پایین تا مسئولین بزنن تو سرشون

که حفشون همین تو سری خوردن هست