این همه شعبون بود
یه بار در ماه میخواستیم رمضون باشه ازش
همچین میزد به برق که ...
نخواستم
دیگه هم نمیخوام
نمیذارم بفهمه هم که نمیخوام
سگ خورد

همون حق داشتن بقیه 
من میخواستم متفاوت باشم
من میخواستم خیلی همه چیز خوب باشه
من گه خوردم بلا نسبت شما

من تعادل ندارم ، نمیتونم روی یه چیز ثابت قدم وایستم
تعادل چیز خوبیه
مثل من نباشید

من املت هم دوست دارم
املت چیز خوبیه
مثل من باشید

به حول قوه الهی ، زین پس تغییراتی ثابت در من رخ خواهد داد
قبلا هم تغییراتی داشتم که پاش موندم
این که چرا گفتم رو هم نمیدونم
دلم خواست وبلاگمه

لینکدین رو اوکی کردم ، پروفایل رو هم
توئیتر رو هم میخوام اوکی کنم
جمله کوتاه ولی زیاد گفتن رو دوست دارم
جدیدا هم دوست دارم
قبلا نداشتم

دلم میخواد چشمامو ببندم بعد باز کنم ببینم یه سری چیزا تموم شده
سرم از تو میسوزه

شایان میگه غیر طبیعی هستی
میگه شر زیاد میگی
مگم دلیل هام قانعت نمیکنه
میگه چرا میکنه
ولی شر زیاد میگی

هرچه کردم خودم کردم که لعنت بر خودم باد
هرچه کردم خودم کردم که لعنت بر خودم باد
هرچه کردم خودم کردم که لعنت بر خودم باد

گوش نکردن به نصیحت بده
به نصیحت گوش کنید
من گوش ندادم ، شوخی زیاد کردم 
غلط کردم
مثل من نباشید