امروز یه مهمونی کوچیکی بریم بعد از مدت ها

یه مقدار هم کلاسا رو راست و ریست کنیم که بعدا مشکل ساز نشه

تا روز 265 هم بگذره