مرخصی گرفتم که بین التعطیلین رو بچسبم به کار
توی محل کارم الان
بینش یه گزارش هم بنویسم
روز 266 در حال رد شدنه

یه زمانی فکر میکردم این که میگن ادیشون چندین هزار بار تلاش کرد و از نظر عموم مردم ، شکست خورد تا لامپ رو اختراع کنه ،چ حسی برای خودش داشت؟
خیلی فرقه
گفتن عدد X هزار بار تا تجربه ی X هزار بار

قبل از اومدن به سربازی ، میفتم دو ساله دیگه تموم میشه
الان توشم ...