به طرفدارای جمهوری اسلامی توی گروه میگه بیشعور و نفهم

میگم اقا یه کم ادب داشته باش به هرکی بهت میگه بالا چشمت ابروه میگی نفهم و بیشعور و ...

میگه من ته ادبم تو بی ادبی که به من میگی بیشعور و نفهم :-|

میگم عزیزم من کی گفتم؟

--------حرف نمیزنه


میگم حرف بزن درست چرا با فحش و دری وری اخه


تا کم میاره میره توی این فاز که هرکی مخالف منه مخالفت با امام کرده و حرومزاده است

آشنا هستم با شعورش

برای همین میبینم میخواد شروع کنه لفظی که لایق خودشه رو به من بچسبونه میام بیرون


پیام میده چرا مثل الاغ فرار کردی؟! حرف میزنی وایسا جواب بگیر


میگم تو الاغی که هرچی از دهنت در میاد به مردم میگی

شیعه نه از اینوری ها شانس اورده نه از شماها


پیام من رو ریپلای میزنه میگه ادب خودت رو ببین!

میگم حرف خودت رو به خودت بر گردوندم

از اول تاحالا  این همه به همه بد دهنی کردی یه بار بهت حرف خودت رو بر گردوندم


میگه دیوث بلاکی!

واینساد بهش بگم خوب الان خودت مثل الاغ فرار کردی که****


با کیا داریم زندگی میکنیم ما

اینور شکنجه و دروغ و عوام فریبی و کشتار توی زندان و پرتاب از بالای ساختمون و ...

اونور فحاشی وفحاشی و فحاشی

تازه زورشون نمیرسه وگرنه بعید میدونم اینا قدرت زندان و ... داشته باشن شکنجه نکنن

به کی پناه ببریم از شر اینا؟!

خدایا خودت تعجیل و برسون اینا دیوونه امون کردن

جدا که حفظ دین در اخر الزمان سخت میشه

هرچی ریز میشی میبینی هیچ گروهی نیست که ادم باشه

خود دین خوبه ولی دیندارهای زیادی ...

ای خدا