من داشتم میرفتم یهو دیدم مردم میدون

گفتم من که کاری نکردم حرفی هم نمیزنم اینا هم که وبلاگمو هم نخوندن قاعدتا

پس کاریم ندارن دیگه

رامو میرم

وقتی با باتوم اومد پشتم عربده کشید ...

با توجه به ویدیو هایی که دیده بودم که چطوری میزنن ...


خلاصه کنم

منم دوییدم  :-D