یه وقتایی لازمه

دارم سعی میکنم بپذیرمش

حرف زیاد دارم همه اش هم کوتاهه


سختی کار - درد ناحقی - سر درد - حس خوب رشد - کار و کار و کار - زندگی بدون آرزوی دست نیافتنی - تنبلی - زلزله - مرگ - چیزایی که دلم میخواد مثل نوشتن جامع وبلاگ - ساخت ویدیو بلاگ یوتیوب - رویداد رشیدپور 


و ...

یه سری از حرفام