تیتر رو خوندین؟

اسم اتاق من و شایان به اختصار میشه همین تیتره :-D


"نظارت و ارزیابی مکتبی" و "تبلیغات و روابط عمومی" "عقیدتی سیاسی" "نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلام ایران"


توی نامه ها هم از اختصار زیاد استفاده میشه

اون اولا که رفته بودم نمیفهمیدم چی دارم میخونم گاهی اوقات :-D


تقریبا نصفش رفت

یا خدا

فقط نصفش رفت :-D

احساس میکنم یه سه چهارسالی هست دارم میرم