خودمم دقیقا نمیدونم چی ولی یه چیزی دلم میخواد

خوراکی و خریدنی و اینا نه

احساس میکنم نیاز به یک حس رفاقت دارم

یه چیزی مثل دوران دانشگاه

دوران کاردانی

یه حس نابی بود لعنتی

چه دورانی بوووووووووووووووووووووووووووود

چقدر یاد گرفتیم ، چقدر کیف کردیم ، چقدر حال داد دور هم انصافا

الان هم خیلی خوبا داره ها

ولی اون حس عالی لعنتی رو ...