به لطف جمعه سیاه امروز بازی جنگ های صلیبی به قیمت 2.49 سنت خریدم

با یک گیفت کار 5 دلاری دو نسخه گرفتیم که دو نفری انلاین بازی کنیم

یه ازرو که حداقل8 سال سابقه داره محقق شد و چه حااااااااااااااااالیم داد


حالا موندم با 2 سنت باقی مونده چیکار کنم :-D

حیفه لامصب


***


این وسط به خاطر بلک فرایدی رفتیم یه پک زبانم خریدیم با یکی از همکارا

ایشالا که مفید واقع بشه 


***


فردا هم یه جلسه مهم دارم

به زودی باید درباه اش بنویسم