یعنی جدی کسی هست با جمله زیر مخالف باشه و بگه غلطه ؟


"خداروشکر بعد از سالها حروم اعلام شدن شکنجه در زندان ها و بازداشت گاه ها ، جاسوسی از مردم در پیام رسان های داخلی هم حرام اعلام شد"

در راستای سخنان اخیر رهبری