1. جواب پیام داخل ایوند (انجام شد)

  2. ساخت رویداد عید (انجام شد) : باید روز اول رو بذارم برای محتاو و روز دوم رو برای سئو داخلی یا برعکس خلاصه که باید جداشون کنم

  3. تحقیقات کلکات کلیدی مربوط به دات گستر (انجام شد)
این کارا رو کردم
برای فردا هم یه مقدار اماده شدم که جلسه داریم
برای پس فردا هم که احتمالا برم پیش بچه های تیم که یه کم راهشون بندازم
سه شنبه و چهارشنبه و پنجشنبه هم که به امید خدا اصل کارمو بذارم روی آموزش