یه منه آرمانی دارم
خیلی دلم میخواد بهش برسم
به هر بخشیش که میرسم میبینم اونی که باید باشه نیست

یه جمله خوندم توی اینستا
نوشته بود " هیچ خط پایانی وجود نداره ، از مسیر لذت ببرید"
یه همچین چیزی بود
باید اینو یادم بمونه