بابام میگه فکر میکنی امثال عمو که رفتن شهید شدن برای این انقلاب خریت کردن؟
میگم نه با این ادبیات ، ولی خوب اشتباه بوده کارشون ، بخش جبهه رو نمیگما ، بخش انقلاب رو

میگه اخه تو قبلا رو ندیدی
یارو تو خیابون مست میکرد دست زن یکی رو میگرفت میبرد نمیتونستی حرفم بهش بزنی
یه کثافت کاری هایی بود که ...

فرقش با الان این بود که کثافت کاری ها به اسم دین نبود

حرفش اینه که اوضاع نسبت به قبل کمتر بده
ولی خوب بازم بده
یه انقلاب اوضاع رو از خیلی بد کرد کمتر بد (اینو از قبل هم خودمم قبول داشتم توی وبلاگ قبلی هم در موردش نوشته بودم تا حدودی)

شاید انقلاب دیگه قضیه رو خوب کنه
شاید یه اصلاح اساسی
شاید هم هیچی

اصلا شاید یه ظهور
نمیدونم