همه دنیا مخالفش بودند

تک و تنها

مظلوم و یاور مطلومان

همه دنیا و تغییراتش وابسته به او بود ، همه شیعه و سرنوشتش وابسته به او بود

امام زمان چشم انتظاریش را میکشید

همه درد ها را کنار گذاشته بود و در دعا ، فقط نام او را میبرد


استبداد ، نمیتوانست این حجمه از آزادی طلبی و حق گویی را بپذیرد

هرچه میکردند ، قهرمان قصه ما کوتاه نمی آمد

چپ  و راست و بالا و پایین رهایش نمیکردند

بغضش را داشتند

تحملش سخت بود

منفعت همه ظالمان را داشت نابود میکرد


تحمل نکردند ، بریدند ، افسارگسیخته اند

نا امید و خسته ، آخرین تیر ها را رها میکردند


"تبعید"

عبارت سنگینی دارد 

تبعید برای من ، هم معنی با بیابان ، مناطق بد آب و هوا ، تنهایی ، عدم امنیت ، بی کسی ، قطع ارتباطات ، کمبود غذا و امکانات و ... است

شاید بتوان گفت تبعید یعنی اَبَر زندان ، وقتی حتی میله های زندان نمیتوانند تو را تحمل کنند ، تبعید تنها راه چاره است


به هر حال

قهرمان تبعید شد و رفت

در منطقه ی بد آب و هوا ، خشک و بیابانی نوفل لوشاتو ، در غربت در میان یاران خود، در تهدید و حملات متعدد محافظانی که پلیس فرانسه ارسال کرده بود تا خود قهرمان تنها و خسته و بی کس قصه ، از میان آنان یکی را انتخاب کند


او هیچ راه ارتباطی با بیرون نداشت

نا سلامتی در تبعید به سر میبرد

خدا را چه دیدی؟ شاید شخصی از آینده با کمک گرفتن از سیستم اختراع نشده ی ایمیل بود که نامه های و فایل های صوتی را به مردم منتقل میکرد

شاید هم طی و الارض میکرد یا اصلا پای خود شخص حضرت جبرئیل در میان بود


خطر مرگ او را به شدت تهدید میکرد

آمریکا قلبا میخواست او را ترور کند ولی هر موشکی که شلیک میکرد به اذن خدا در میانه راه تغییر مسیر میداد

اعتراف منابع محلی حاکی از این است که موشک ها قبل از انفجار صدایی از خود متساعد میکردند که چیزی شبیه "روح منی خمینی" بوده است

الله اکبر

همانطور که میبنید آمریکا واقعا میخواسته او را ترور کند ، انگلیس و فرانسه هم همینطور

منتهی آمریکا که موشک هایش نافرمانی میکردند و تک تیراندازها و قاتل های حرفه ای و مامورای حرفه ای تر و ...

فراسنه هم که امام را در داخل خاک خود داشت که کلا کسی حرف نزند لطف همه خفه شید مزدورها

انگلیس هم مثل آمریکا و تمام


حالا از حملات تروریستی و ازار و اذیت های دیگر تبعید بگذریم

فرانسوی ها به دلیل قدرت بالای امام حتی نتوانستند در مدت بودن او در فرانسه ازار و اذیت روانی هم تدارک ببینند

مثلا در روایات میخوانیم که ائمه معصومین که در زمان تبعید هایشان بودند برای آنها انواع ازار و اذیت های روانی را به وجود میاوردند

حتی گاها زن های رقاصه میفرستادند و از این قبلی کارها

از آنجا که امام ما هم امامیست برای خودش ، او هم ...

مورد انواع این ازارها قرار نگرفت که ددلیل آن همان بود که خواندید (موشک ها و محافظین و ... که همه خواست خدا بود ولاغیر)


ولی خوب بلاخره باقی دردهای تبعید را کشید و کلی اوف شد


بغض را فرو دهید ، ما 40 سال است با این حقایق محض زندگی میکنیم

ما به داشتن قهرمانی راستگو ، مظلوم و یاری مظلومین عادت داریم